ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

1. Загальна частина.

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу» (далі ДНЗ «Запорізький ПЛС») на 2023 рік розроблені згідно з Типовими правилами прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 (зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355), із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН України № 344 від 09.04.2014, № 152 від 07.02.2019, № 1550 від 12.12.2019, Наказу МОН України від 01.03.2021р. № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення», Наказу МОН України від 10 червня 2022 року № 541 «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України».

1.2. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» є обов’язковими для виконання всіма працівниками та абітурієнтами ДНЗ «Запорізький ПЛС».

1.3. До ДНЗ «Запорізький ПЛС» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання ДНЗ «Запорізький ПЛС» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

1.4. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності,

політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ДНЗ «Запорізький ПЛС» відповідно до чинного законодавства та/або міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ДНЗ «Запорізький ПЛС».

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник. Крім того, в ліцеї можуть створюватися групи курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.7. Прийом громадян понад регіонального замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія.

Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснює приймальна комісія.

Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький ПЛС», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил прийому, затверджуються керівником ДНЗ «Запорізький ПЛС» за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів; безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

– визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперовий чи електронний варіант);

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного

відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» доводяться до відома вступників через сайт закладу освіти, засоби масової інформації, інформаційні стенди, індивідуальні бесіди, на зустрічах з випускниками шкіл та їх батьками.

2.6. Графік роботи приймальної комісії

Понеділок Вівторок Середа Четверз 8.00 до 16.45 (крім святкових)перерва з 12.00 до 12.30
П’ятницяз 8.00 до 15.30
Субота. Неділявихідний

2.7. Строки проведення прийому на навчання

з 01.06.2023р. по 31.08.2023р.

2.8. Здобувачам освіти, мешканцям інших міст, згідно поданих заяв, надаються місця у гуртожитку секційного типу, де створені усі умови для проживання та побуту.

2.9. Перелік професій ліцею, згідно отриманих ліцензій, та планові обсяги прийому на 2023/24 н. р.

з/пКод за ДКПовна назва професіїЛіцензований обсяг прийомуВиди професійної підготовкиОсвітньо кваліфікаційний рівеньТермін навчанняПланований обсяг прийому
Державне замовлення
1. На базі 9 класів (з наданням повної загальної середньої освіти)
1.6113 7331Квітникар. Флорист60ПППКвітникар 3 розряду. Флорист 4 розряду.2 роки 39 тижнів26
2.
7433 8266


Кравець. Складальник верху взуття.
90ППП, ПТН, ПП, ПКСкладальник верху взуття. 4 розряду Взуттьовик 5 розряду3 роки26
3.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник60ППППерукар І класу Манікюрник2 роки 10 місяців26
4.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр). Візажист60ППППерукар І класу Візажист2 роки 21 тиждень26
2. На базі 11 класів
1.7442Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття90ППП, ПТН, ПП, ПКВзуттьовик 4 розряду1 рік 22 тижні15
2.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник60ППППерукар І класу. Манікюрник1 рік 24 тижні25
3.5123 5123Офіціант. Бармен50ПППОфіціант 4 розряду. Бармен 4 розряду1 рік 20 тижнів15
4.7433Кравець.90ППП, ПТН, ПП, ПККравець 4 розряду1 рік 22 тижні15
5.6113 7331Квітникар. Флорист60ПППКвітникар 3 розряду. Флорист 4 розряду.1 рік 23 тижні15

3. Порядок прийому заяв та документів для вступу.

3.1. Вступники подають заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький ПЛС», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, у:

– паперовій формі (особисто);

– електронній формі (через електронний кабінет)

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– копію одного з документів ( копії – 4 шт.), що

а) посвідчує особу та підтверджує громадянство України – паспорт;

б) посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр»;

в) підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

– картку особи – платника податків з зазначенням ідентифікаційного номеру (копії – 4 шт.);

– витяг з Єдиного держаного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання та/або довідку з місця проживання (копії – 4 шт.);

– копія приписного свідоцтва або військового квітка (для юнаків старше 16 років);

– паспорт батьків (копія);

– копії документів, що дають право на пільги при вступі до ДНЗ «Запорізький ПЛС» (за наявності);

– оригінали або копії інших документів визначені закладом освіти, що необхідні для формування особової справи вступника (додаток 2);

– картку профілактичних щеплень (оригінал та копії – 2 шт.);

– 6-8 кольорових фотокарток розміром 3×4 см. (8 шт. – на базі 9 кл., 6 шт.- на базі 11кл.)

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

3.3. Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.4. Вступники мають право подати заяву на вступ до ДНЗ «Запорізький ПЛС» незалежно від місця проживання.

Приймальна комісія не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

3.5. Вступники зобов’язані надати повну і достовірну інформацію про здобуту раніше освіту.

Особи, які закінчили школу не у 2023 році, при вступі до закладу освіти надають пояснення на ім’я директора з зазначенням причин та підтверджуючі документи (за наявності).

3.6. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.7. Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ДНЗ «Запорізький ПЛС».

3.10. На час вступної компанії при приймальній комісії працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

3.11. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3.12. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.13. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування подають документи згідно Переліку документів (додаток 1).

3.14. Для обрання форм і методів професійної підготовки, діти-інваліди та особи з інвалідністю надають висновок спеціалістів медико-соціальної експертної комісії щодо медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. (Ст.42 ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту»)

4. Умови прийому.

4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЛС» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

з/пКод за ДКПовна назва професіїВступні випробування
1.На базі 9 класів
1.6113 7331Квітникар Флорист
за результатами співбесіди.
2.7433 8266
Кравець Складальник верху взуття.за результатами співбесіди.
3.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр) Манікюрникза результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, співбесіди, тестування, дати надання документа про освіту.
4.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр) Візажистза результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, співбесіди, тестування, дати надання документа про освіту.
2. На базі 11 класів
1.
7442
Взуттьовик з індивідуального пошиття взуттяза результатами співбесіди.
2.5141
5141
Перукар (перукар-модельєр) Манікюрникза результатами середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту, співбесіди, тестування, дати надання документа про освіту.
3.5123 5123Офіціант Барменза результатами співбесіди.
4.7433Кравецьза результатами співбесіди.
5.6113 7331Квітникар Флорист
за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір проводиться з 16.08.2023р. по 23.08.2023р. окремо по кожній професії, згідно графіку затвердженого директором ДНЗ «Запорізький ПЛС».

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду):

у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до ДНЗ «Запорізький ПЛС» проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.4. До вступник випробувань допускаються особи, які надали до приймальної комісії оригінал документа про освіту.

4.5. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації, може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, відповідно до статті 14 ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.7. Серед вступників, які отримали однаковий конкурсний бал, перевага надається тому, який раніше надав до закладу освіти оригінал документа про освіту.

5. Зарахування.

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» за обраною чи рекомендованою формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється наказом директора за наявності оригіналу документу про освіту.

5.6. Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС» на навчання за рахунок

місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення.

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький ПЛС». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Запорізький ПЛС» може проводити додатковий прийом.

Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізький ПЛС», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради протокол № 1 від 21 листопада 2022р.Затверджено наказом директора ДНЗ «Запорізький ПЛС» № 178 – ОД від 23 листопада 2022р.

Додаток 1

Перелік документів, необхідних при прийомі на навчання

дітей-сиріт, та дітей позбавлені батьківського піклування

1. Свідоцтво про народження та паспорт (оригінал).

2. Документ про освіту (оригінал).

3. Розпорядження міської (районної) адміністрації про надання юридичного статусу дитині.

4. Довідку про первинний облік

5. Документи, що підтверджують юридичний статус:

5.1 дитини-сироти

– свідоцтво про смерть обох батьків;

– якщо дитину виховувала одинока мати – свідоцтво про її смерть та довідка з органу реєстрації актів цивільного стану, що батько дитини записаний за вказівкою матері згідно зі ст. 135 сімейного кодексу (до 01.01.04р. згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю в Україні)

5.2 дитини, позбавленої батьківського піклування

– рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав;

– рішення суду про відібрання дитини від батьків не позбавляючи їх батьківських прав;

– рішення суду про визнання одного чи обох батьків безвісно відсутніми;

– рішення суду про оголошення фізичної особи (батька чи матері) померлою та свідоцтво про смерть;

– рішення суду про визнання фізичної особи (батька чи матері) недієздатною;

– вирок суду про те, що батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

– постанова слідчого, санкціонована судом (до 2001 року – прокурором) про перебування під вартою на час слідства;

– документ, який підтверджує тимчасову відсутність батьків (від’їзд на роботу за кордон, навчання, тощо);

– ухвала суду про оголошення в розшук, довідка з органів внутрішніх справ про розшук;

– довідка з медичної установи про тривалу хворобу батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

– акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, в іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (до 17.03.04р.- Акт про знайдену (залишену) дитину;

6. Рішення опікунської ради, або рішення суду у випадках передбачених Цивільним кодексом України.

7. Довідки про закріплення (збереження) житла та майна:

– довідка з ЖЕКу – квартирна форма №2;

– виписка з господарської книги;

– свідоцтво на право власності житла;

– заповіт;

– рішення про встановлення опікуна над житлом та майном;

– акт опису майна, завірений селищною (сільською радою);

8. Акт первинного обстеження умов життя дитини.

9. Картку особи – платника податків з зазначенням ідентифікаційного номеру.

10. Чорнобильське посвідчення для дітей, які проживають в Чорнобильській зоні та тих, які мають посвідчення з інших причин.

11. Довідка із управління праці та соціального захисту населення про призначення пенсії по втраті годувальника (-ків).

12. Довідка про отримання соціальної допомоги опікуном (піклувальником).

13. Довідка про одержання аліментів та їх розмір.

14. Довідки про стан здоров’я (форма-086/о) та про щеплення – (форма 063)

15. Довідка про близьких родичів.

16. Розгорнута психолого-педагогічна характеристика.

17. Відомість про отримання речей при закінченні інтернатного закладу (одяг, взуття інше).

18. Висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, (відповідно до постанови КМ № 580 від 12.08.2015).

Примітка: В особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, повинні бути документи стосовно обох батьків. Лише за цієї умови її статус буде підтвердженим.

Додаток 2

Перелік документів, підтверджуючий соціальний статус вступника

№ з/пСТАТУСПідтверджуючі документи
1.Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування (без опіки або з опікою)Перелік документів у Додатку1
2.Дитина- інвалід або особа інвалід І-ІІІ гр.Довідка МСЕК про надання інвалідності
3.Багатодітна родинаПосвідчення багатодітної родини
4.Неповна родина1. Мати-одиначка – довідка РАГСу (батько відповідно ст.135) 2. Помер один з батьків – копія Свідоцтва про смерть. 3. Батьки розлучені – Свідоцтво про розлучення або рішення суду про розлучення.
5.Малозабезпечена родина– Довідка про отримання допомоги, як малозабезпечена родина або – Довідка, що родина перебуває на обліку, як малозабезпечена
6.Родина, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофиПосвідчення
7.Внутрішньопереміщені особиДовідка про реєстрацію ВПО
8.Батьки учасники бойових дійДовідка або посвідчення учасника бойових дій

Примітка:до приймальної комісії надаються копії документів у кількості 2 шт.

ПРАВИЛА