ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

до Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу»

на 2022 рік

1. Загальна частина.

 1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу» (далі ДНЗ «Запорізький ПЛС») в 2022 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 (зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355), із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки№ 344 від 09.04.2014 , № 152 від 07.02.2019 , № 1550 від 12.12.2019, Наказу МОН від 01.03.2021р. № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення».
 2. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» є обов’язковими для виконання всіма працівниками та абітурієнтами ДНЗ «Запорізький ПЛС».
 3. До ДНЗ «Запорізький ПЛС» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 4. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної)  освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від  віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у ДНЗ «Запорізький ПЛС» відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1. Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник. Крім того, в ліцеї можуть створюватися групи курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.7. Прийом громадян понад регіонального замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія.

 • Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький ПЛС», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
 • Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил прийому, затверджуються керівником ДНЗ «Запорізький ПЛС» за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не  пізніше 01 грудня поточного року.

        2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного

відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

        2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» доводяться до відома вступників через сайт закладу освіти, засоби масової інформації, інформаційні стенди, індивідуальні бесіди, на зустрічах з випускниками шкіл та їх батьками.

        2.6. Графік роботи приймальної комісії

Понеділок Вівторок Середа Четверз 8.00 до 16.45 (крім святкових)перерва з 12.00 до 12.30
П’ятницяз 8.00 до 15.30
Субота. Неділявихідний 

2.7. Строки проведення прийому на навчання

з 01.06.2022р. по 31.08.2022р.

2.8. Здобувачам освіти, мешканцям інших міст, згідно поданих заяв, надаються місця у гуртожитку секційного типу, де створені усі умови для проживання та побуту.

2.9.  Перелік  професій ліцею, згідно отриманих ліцензій,

та планові обсяги прийому на 2022/23н. р.

з/пКод за ДКПовна назва професіїЛіцензований обсяг прийомуВиди професійної підготовкиРівень кваліфікаціїТермін навчанняПланований обсяг прийому
Державне замовлення
1. На базі 9 класів (з наданням повної загальної середньої освіти)
1.6113 7331Квітникар. Флорист60ПППКвітникар 3 розряду. Флорист 4 розряду.2 роки 39 тижнів26
2.  7433 8266      Кравець. Складальник верху взуття.  90ППП, ПТН, ПП, ПКСкладальник верху взуття. 4 розряду Взуттьовик 5 розряду3 роки26
3.5141   5141Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник60ППППерукар  І класу Манікюрник2 роки 10 місяців26
4.5141   5141Перукар (перукар-модельєр). Візажист60ППППерукар  І класу Візажист2 роки 21 тиждень26
2. На базі 11 класів
1.7442Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття90ППП, ПТН, ПП, ПКВзуттьовик 4 розряду1 рік 22 тижні15
2.5141   5141Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник60ППППерукар  І класу. Манікюрник1 рік 24 тижні25
3.5123 5123Офіціант. Бармен50ПППОфіціант 4 розряду. Бармен 4 розряду1 рік 20 тижнів15
4.7433Кравець.90ППП, ПТН, ПП, ПККравець 4 розряду1 рік 22 тижні15
5.6113 7331Квітникар. Флорист60ПППКвітникар 3 розряду. Флорист 4 розряду.1 рік 23 тижні15

3. Документи для вступу.

        3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький ПЛС», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) при умові вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, у разі відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього – довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • медичну довідку за формою 086/о, установленою чинним законодавством (оригінал);
 • картку профілактичних щеплень (оригінал  та копії – 2 шт.);
 • паспорт (свідоцтво про народження) (копії – 4 шт.);
 • картку особи – платника податків з зазначенням ідентифікаційного номеру (копії – 4 шт.);
 • паспорт батьків (копія);
 • витяг з Єдиного держаного демографічного реєстру щодо

реєстрації місця проживання (копії – 4 шт.);

      –    копія приписного свідоцтва або військового квітка (для юнаків

старше 16 років);

 • 8 фотокарток розміром 3 х 4см;

–    оригінали або копії інших документів визначені навчальним

закладом, що необхідні для формування особової справи  вступника;

–   копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Вступники зобов’язані надати повну і достовірну інформацію про здобуту  раніше освіту.

Особи,  які  закінчили  школу  не  у  2022 році, при  вступі  до закладу освіти надають пояснення на ім’я директора з зазначенням причин та підтверджуючі документи.

3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

            3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

            3.4. Діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування  подають документи згідно Переліку документів (додаток 1).

            3.5. Для обрання форм і методів професійної підготовки, діти-інваліди та особи з інвалідністю надають висновок спеціалістів медико-соціальної експертної комісії щодо медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. (Ст.42 ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту»)

4. Умови прийому.

        4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЛС» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

№ з/пКод за ДКПовна назва професіїВступні випробування
1.На базі 9 класів
1.6113 7331Квітникар Флорист          за результатами співбесіди.
2.7433 8266  Кравець Складальник верху взуття.за результатами співбесіди.
3.5141   5141Перукар (перукар-модельєр) Манікюрникза результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, співбесіди, тестування.
 5141   5141Перукар (перукар-модельєр) Візажистза результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, співбесіди, тестування.
2. На базі 11 класів
1.  7442Взуттьовик з індивідуального пошиття взуттяза результатами співбесіди.
2.5141   5141Перукар (перукар-модельєр) Манікюрникза результатами середнього балу свідоцтва про повну загальну середню освіту,  співбесіди, тестування.
3.5123 5123Офіціант Барменза результатами співбесіди.
4.7433Кравецьза результатами співбесіди.
5.6113 7331Квітникар Флорист          за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір проводиться з 15.08.2022р. по 22.08.2022р. окремо по кожній професії, згідно графіку затвердженого директором ДНЗ «Запорізький ПЛС».

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації, може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, відповідно до статті 14 ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

        4.4. Серед вступників, які отримали однаковий конкурсний бал, перевага надається тому,  який раніше подав заяву на вступ до закладу освіти.

5. Зарахування.

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

– особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

– особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

        5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» за обраною чи рекомендованою формою здобуття освіти.

        5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

        5.5. Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється наказом директора.

       5.6. Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЛС» на навчання за рахунок

місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

5.7. Особи, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, мають впродовж трьох місяців після початку навчання надати до закладу освіти усі передбачені Правилами прийому документи.  У разі неподання цих документів у встановлений строк, наказ про зарахування такої особи в частині зарахування скасовується. (п.4 роз.V  Наказу МОН від 01.03.2021р. № 271 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення»)

6. Прикінцеві положення.

 • Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький ПЛС». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Запорізький ПЛС» може проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізький ПЛС», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

      6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізький ПЛС» здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.